ქართული English
16,17 აპრილს ჩატარდა კონსერვატიული პარტიის  ქალთა ორგანიზაციის ტრენინგი IRI-ს ორგანიზებით

16,17 აპრილს ჩატარდა კონსერვატიული პარტიის ქალთა ორგანიზაციის ტრენინგი IRI-ს ორგანიზებით

16-17 აპრილს ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა კონსერვატიული პარტიის  აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონების ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარეების ტრენინგი. ტრენინგის ფარგლებში  მოხდა სხვადასხვა თემის განხილვა, როგორებიცაა  ლიდერული  თვისებები და ,,ქალი ლიდერი”-ს როლი საზოგადოებაში, ასევე მეტი პოლიტიკოსი  ქალის ჩართვას საზოგადოებრივ ასპარეზზე,  ქალთა უფლებებისა და საზოგადოებაში არსებული პრობლემების ანალიზი. გაიწერა სამუშაო სტრატეგია და გასაკეთებელი ღონისძიებების განრიგი. პარტიულ დროში ქალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ქეთევან ჯოხაძემ რაიონულ თავმჯდომარეებთან ერთად  შეიმუშავა ერთობლივი მუშაობის სტრატეგია და ყრილობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები განიხილა.

კომენტარის დატოვება

არ დატოვთ სავალდებულო ველები შეუვსებელი *

*