ქართული English
რეალობა “რეპრესიულ” ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით!!!

რეალობა “რეპრესიულ” ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით!!!

Untitled copy

 273 – ე მუხლი ითვალისწინებს – ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის მცირე ოდენობით უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან/და ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონო მოხმარებას. (მუხლი მოიცავს მძიმე ნარკოტიკსაც).

კომენტარის დატოვება

არ დატოვთ სავალდებულო ველები შეუვსებელი *

*